คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor Jean-Paul Moatti จากประเทศฝรั่งเศส

29 มกราคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor Jean-Paul Moatti ตำแหน่ง Institut de Researche pour le Developpement (IRD) President ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเดินทางมาเยือนหน่วยวิจัย AMS-PHPT/IRD และร่วมประชุมกับคณจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ PHPT เพื่อนำเสนอการวิจัยที่ทางโครงการวิจัย PHPT ได้ดำเนินการวิจัยร่วมกันกับคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.
แกลลอรี่