ถ่ายภาพหมู่-แสดงความยินดี กับบัณฑิต มช. รุ่นที่ 55

11 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดี กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณะต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ บริเวณไร่ ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565
แกลลอรี่