ศูนย์วิจัยวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม มช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Theory and Technique, International Conference on Sustainable Environment 2023

13 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

             วันที่ 13 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Taiwan Association for Aerosol Research จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม Theory and Technique, International Conference on Sustainable Environment 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center โดยกิจกรรมจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างนักวิชาการรุ่นใหม่จากไทย ไต้หวัน และประเทศต่างๆ ในอาเซียน และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ 

โดยการประชุมมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นพื้นฐาน ประยุกต์ และเทคโนโลยีที่หลากหลายของวิทยาศาสตร์ละอองลอย คุณภาพอากาศ กลยุทธ์การติดตาม และการควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งนโยบาย และการบริหารจัดการ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบ Poster และ Oral Presentation

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.taar.org.tw/conference/20230113

แกลลอรี่