ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

25 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 7 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 โดยมี คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=284 

แกลลอรี่