กิจกรรม "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 2

11 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 2  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการ F103  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แกลลอรี่