การศึกษาและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

22 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต และรองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการศึกษาและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) โดยมี ดร.ศรันย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายและนำเยี่ยมชม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันฯ ดร.วิรไทย สันติประภพ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเยี่ยมชม ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่