มช. รับสมัครนักศึกษาปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 2567

10 เมษายน 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าปริญญาที่สอง ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

เปิดรับสมัครวันที่ 24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
https://cmu.to/second-degree67

ดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่
https://cmu.to/seconddegree

แกลลอรี่