รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร

26 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจำนวน 420,000 บาทถ้วน จากคุณนารีรัตน์ จันทรมังกร คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิภุนายน พ.ศ.2563 
แกลลอรี่