คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

30 ตุลาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา
- ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง นักจิตวิทยา สังกัดสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก