สำนักทะเบียนฯ เพิ่มช่องทางใหม่ สำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

28 พฤศจิกายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนทะเบียนและประมวลผล ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินเพื่อเพิ่มความสะดวก ให้กับนักศึกษาในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน Alipay และ WeChat Pay โดยมีค่าธรรมเนียม 1.7 %

โปรโมชั่นสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

นักศึกษา หรือผู้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถผ่อนชำระ 0% สูงสุด 3 เดือน โดยมีค่าธรรมเนียม 2.1% สำหรับชำระผ่านช่องทาง Online หรือ 0.9 % สำหรับชำระที่กองคลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่สามารถผ่อนชำระได้)

แกลลอรี่