ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566

31 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่