พิธีมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565

28 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายฮิเดคาสึ อิโตะ (Mr. Hidekazu Ito) รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และรองประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เป็นผู้มอบทุนการศึกษา และนางสาววัฒนาโสภี สุขสอาด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีได้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท และระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ นางสาวพิสุทธิ์ ณ สงขลา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษากล่าวขอบคุณในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566


ภาพและรายละเอียดประกอบข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่