พิธีแสดงความยินดี และงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564

2 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในพิธีแสดงความยินดี และงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 4 และผ่านระบบ Online
แกลลอรี่