แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดที่มีรายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายใหม่ ภายในเวลา 28 วัน

15 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แกลลอรี่