พิธีเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24”

1 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองผู้อำนวยการ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน นายสัตวแพทย์กิตติกร บุญศรี และ ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล ร่วมพิธีเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” อันเป็นพื้นที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทุกระดับในภาคเหนือ แวดล้อมด้วย Startup Ecosystem แบบครบวงจร 24 ชั่วโมง ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
แกลลอรี่