รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 9 มีนาคม 2564

9 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รายงานคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์อากาศไม่ดี
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy by CMU CCDC
ข้อแนะนำ
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่ออยู่นอกอาคาร
- ลดหรืองดกิจกรรมนอกอาคาร
ด้วยความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูข้อมูลอัพเดทรายชั่วโมงทั้งประเทศเพิ่มเติมได้ที่  https://cmu.cmuccdc.org/
หรือ App CMU Mobile >CMU Air Quality
และ CCDC: https://www.cmuccdc.org/
ข้อมูลโดย : ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช.
แกลลอรี่