รวมพลัง ENTANEER บริจาคโลหิต ต่อชีวิตผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดรักษาตัว

22 กรกฎาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม รวมพลังบริจาคโลหิต ENTANEER ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 -15.00 น. เพื่อใช้สำรองช่วยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา อีกทั้งกระตุ้นให้ร่างกายของผู้บริจาคสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นชดเชย โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร นำทีมคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้มีความพร้อมร่วมบริจาคจำนวนมาก ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใต้อาคารเรียนรวม 4 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28859