ต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์

7 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณจำลอง เจริญวัฒนกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ The Golden Hits เพลงหวานกลางกรุง ซึ่งรายได้หลักหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง และ สนับสนุนกิจกรรมฉลองวันคืนสู่เหย้า 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
แกลลอรี่