ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1 ธันวาคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีความละเอียดในการทำงานด้านเอกสาร
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และทำงานในเวลาจำกัดได้

อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.fin.cmu.ac.th/fin-job.php

ข้อมูลโดย : https://fin.cmu.ac.th/fin-job.php