นักศึกษาปริญญาโท อก.มช. ผ่านเข้ารอบ 200 ทีมสุดท้ายของประเทศ และ 7 ทีมที่ดีสุดของ มช. จากการประกวด StartUp Thailand League 2020

22 กรกฎาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาปริญญาโท ทีม “Ecotic” ผลงาน ECO-packaging สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นายสหรัฐ จันทร์ศิริ และ นส. กมลวรรณ เตชัย ผ่านเข้ารอบ 200 ทีมสุดท้ายของประเทศ และ 7 ทีมที่ดีสุดของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการประกวด StartUp Thailand League 2020 เพื่อไปงาน STARTUP THAILAND & INNOVATION THAILAND EXPO 2020
#packagingcmu
#agrocmu
แกลลอรี่