คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์เลสิค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

14 มกราคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

..
แกลลอรี่