กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

26 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 นำทีมโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ณ คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
แกลลอรี่