วิศวฯ คอมฯ มช. จัดแข่งเขียนโปรแกรม iCode สำหรับนักเรียน ม.ปลาย

30 สิงหาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode Programming Contest 2019 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

iCode Programming Contest เน้นการพัฒนาแนวคิดการแก้ปัญหาด้านอัลกอริทึม คณิตศาสตร์ รวมถึงตรรกะ ผู้แข่งขันแต่ละทีม ต้องแก้โจทย์ปัญหา 10-12 ข้อ ในเวลาจำกัด พร้อมสภาพแวดล้อมปิด การแข่งขันมี 2 รอบด้วยกัน ได้แก่ รอบคัดเลือก ซึ่งผู้เข้าแข่งขันถูกแบ่งเป็น สาย A 22 ทีม และ สาย B 22 ทีม ประชันกันสายละ 90 นาที เพื่อคัดเลือก 22 อันดับที่ได้คะแนนสูงสุดเข้าไปแข่งต่อรอบชิงชนะเลิศ พิจารณาให้คะแนนจากจำนวนข้อสอบที่ทำได้ถูกต้อง รวมถึงเวลา และจำนวนครั้งที่ส่งคำตอบ ส่วนรอบชิงชนะเลิศผู้ผ่านการคัดเลือกมีเวลา 120 นาที เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ท้าทายยิ่งขึ้น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดถือเป็นผู้ชนะ

สรุปผลการแข่งขันปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศ เป็นของทีม OTOGlnwza001 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Singularity โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม HardCarry โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รางวัลชมเชย ทีม No userinterface โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, ทีม Duty’s yr62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีม MBN48 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

นอกเหนือจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ “พี่ช้านะ หนูไหวเหรอ” สำหรับทีมส่งคำตอบข้อง่ายที่สุดอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นทีมสุดท้าย แด่ทีม Sawananan1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รวมถึงรางวัล “โค้ดที่ไม่ใช่ ยังไงก็คือไม่ใช่” แก่ทีมที่ส่งคำตอบหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้คะแนน ให้กับทีม GC_PRC05 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวเป็นครั้งที่ 8 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 132 คน (44 ทีม) จาก 28 โรงเรียนทั่วประเทศ
แกลลอรี่