วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มช. กับ Moen Public School ณ มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มช. กับ Moen Public School ณ มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Zhang Zhixin ประธานกรรมการ Hebei Bestar Education Consulting Co., Ltd. ได้เดินทางเข้าเยี่ยม Moen Public School ณ มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการเดินทางดังกล่าวได้เข้าพบ ดังนี้

1) Suo Xinyue, Director General of the International Exchange Center, Moen Education Group

2) Ding Shuaishuai, the Principle of the International High School และ

3) Li Feina, the Office Director of Moen Middle School


Moen Public School เป็นโรงเรียนนานาชาติ จัดตั้งมาแล้วกว่า 15 ปี ซึ่งก่อตั้งขึ้นร่วมกันโดย Lake Education, British Council, Columbia Education Center, Fulbright Academy ของแคนาดา, Loughborough College จากสหราชอาณาจักร และหน่วยงานราชการอื่น ๆ

ในการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักเรียน และบุคลากรร่วมกัน รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 หลักสูตร เพื่อรับทราบและนำข้อมูลไปแนะนำให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

แกลลอรี่