ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ได้รับคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2565

18 พฤษภาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ได้รับคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2565 ประเภทบุคคล ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
แกลลอรี่