ร่วมออกบูธ จัดแสดงผลงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)

22 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมออกบูธ จัดแสดงผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา สุริยาสถาพร และคณะผู้วิจัย เรื่องการพัฒนาชุดตรวจเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อยและสหกรณ์โคนม และ เรื่องฟาร์มโคนมอัจฉริยะ ในราคาที่เกษตรกรโคนมเอื้อมถึง ผลงานจาก กิจกรรมการพัฒนาอุปกรณ์และระบบสำหรับใช้ในฟาร์มโคนมยุค 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่