ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบพิเศษ)

5 มิถุนายน 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบพิเศษ)
ภาคปกติ (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ จนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2565
>>ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ https://cmu.to/1i1oC
แกลลอรี่