การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการยูแสค ประจำภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2019

16 มกราคม 2562

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการยูแสค ประจำภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2019 โดยมีคุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการยูแสคประเทศไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่