นักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การรักษาแก่นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ในงานดัชฟาร์ม ประจำปี 2564

17 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดูแลและให้การรักษาแก่นักกีฬาฟุตบอลอาวุโสที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ในงานดัชฟาร์ม ประจำปี 2564 ณ สนามฟุตบอลดัชฟาร์ม สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1581889/

แกลลอรี่