ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1-3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

11 ตุลาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1-3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
https://cmu.to/TCAS167

TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota
https://cmu.to/TCAS267

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission
https://cmu.to/TCAS367

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่

ลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/pr-admission

ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. Inbox เพจ : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช. www.facebook.com/ugradadmissions.cmu
2. สำนักทะเบียนฯ โทร : 0 5394 8915-19
3. คณะต่างๆ https://admission.reg.cmu.ac.th/app.php?page=contact 

แกลลอรี่