STeP นำนักศึกษามช. คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Research to Market: R2M 2022 ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ

20 กุมภาพันธ์ 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น ส่งตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2565 (Research to Market:R2M 2022 )รอบการแข่งขันระดับประเทศ โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา สู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งมีผลการแข่งขันรอบระดับประเทศ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ: ทีม Spark Tech: แผ่นดามกระดูกบางประสิทธิภาพสูง (จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1: ทีม Bee Plus: อาหารเกสรเทียม สำหรับผึ้งพันธุ์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2: ทีมสิริมงคล: ไฮโดรเจลคอมพอสิตที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นส่วนประกอบ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  • รางวัลชมเชย: ทีม ENIGMA: การพัฒนาพลาสติกชีวภาพ เพื่อใช้เป็น scaffold ในหมอนรองเข่า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
  • รางวัลชมเชย: ทีม FYTY: Platform หาคู่ซ้อมทีม E-Sport (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ในการนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการฯ และ อาจารย์ ดร.ภวิกา มงคลกิจทวีผล ผู้จัดการโครงการ ได้เข้าร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันพร้อมแนะนำเทคนิคการนำเสนอผลงานแก่น้อง ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว STeP ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลและขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนในการพัฒนาแผนธุรกิจต่อไป

แกลลอรี่