ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าพบปะประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด

30 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ เข้าพบคุณคุณสิริพงษ์ ตระการกมล ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เพื่อแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
แกลลอรี่