การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

วิธีการบริจาคเพื่อสนุบสนุนทุนการศึกษา
: ประสงค์เดินทางมามอบด้วยตนเอง
ณ หน่วยกิจการนักศึกษา อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: ประสงค์มอบเป็นเช็ค โปรดสั่งจ่ายในนาม
" เงินบริจาคฝ่ายนักศึกษาแพทย์ "

: ประสงค์บริจาคผ่านการโอนเงิน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี " เงินบริจาคฝ่ายนักศึกษาแพทย์ "
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่บัญชี
566-236940-0
หากดำเนินการโอนเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลมายัง
- E-mail: patcharawan.a@cmu.ac.th
- กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
- แจ้งเลขที่การเสียภาษี เพื่อบันทึกข้อมูลบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร
การบริจาคเพื่อมอบทุนการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
สิ่งที่ผู้บริจาคเพื่อมอบทุนการศึกษาจะได้รับ
ใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่าของยอดบริจาค
- หนังสือตอบขอบคุณ
หมายเหตุ : การจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับเงินบริจาค

" คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับการบริจาค ให้กับนักศึกษาแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มา ณ โอกาสนี้ "
แกลลอรี่