จากพาหนะแห่งอนาคต... สู่เส้นทางแห่งสปิริต ลูกช้าง มช.

19 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

จากพาหนะแห่งอนาคต... สู่เส้นทางแห่งสปิริต ลูกช้าง มช.
.
         ภาพนี้มีชื่อว่า "พาหนะแห่งอนาคต" เป็นภาพขบวนรถไฟที่นำนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหน้าจากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ ในวันที่9 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เพื่อมาเป็น "ลูกช้าง มช." ในมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยที่เพิ่งสร้างเสร็จในปีนั้น

        ขบวนรถไฟสายนี้จึงมีความหมายไม่แต่เฉพาะกับนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีความหมายต่อชาวเชียงใหม่ที่เรียกร้องให้มีการตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มายาวนานนับสิบปี จนกระทั่งเมื่อนักศึกษารุ่นแรกของ มช.เดินทางมาใน พ.ศ. 2507 และในปีต่อ ๆ มา ภาพการเดินทางโดยรถไฟของนักศึกษาน้องใหม่และการต้อนรับ ที่สถานีรถไฟ ก็กลายเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี จนเมื่อจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การต้อนรับนักศึกษาใหม่ของ มช. จึงมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นในนามของ “ประเพณีรับน้องรถไฟ” นั่นเอง

.
อ่านบทความได้ที่ https://cmu.to/D5HrS

แกลลอรี่