ทีมนักกีฬาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รวม 9 เหรียญรางวัล

9 มิถุนายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games" รวม 9 เหรียญรางวัล ได้แก่

นส.ศุภิสรา คุณยศยิ่ง ประเภท ว่ายน้ำ 6 เหรียญรางวัล

- เหรียญทอง ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร
- เหรียญทอง ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร
- เหรียญเงิน ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร
- เหรียญเงิน ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตรหญิง
- เหรียญเงิน ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 50 เมตรหญิง
- เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร

นางนันทนัช วงศ์คำ ประเภท กรีฑา 2 เหรียญรางวัล

- เหรียญเงิน พุ่งแหลน
- เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก

นายภานุพงศ์ ใจแก้ว ประเภท กรีฑา 1 เหรียญรางวัล

- เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี