สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึกษา ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรำวงศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพจิตแจ่มใส-สุขภาพกายแข็งแรง เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้วิถีแห่งการรำวง พร้อมทั้งได้ออกกำลังกายร่วมกันอีกด้วย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมรำวงเป็นจำนวนมาก ณ สนามเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่