คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

8 ตุลาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร) อัตราเลขที่ S4310013 เงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร https://cmu.to/arch-secretary
สมัครได้ตั้งแค่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ) อัตราเลขที่ E310061 เงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร https://cmu.to/arch-ra
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (ปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment)
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล 053-942810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
แกลลอรี่