ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานตามพันธกิจ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่