คณบดีพยาบาล มช. รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก รมช.กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562

10 กันยายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2562 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 "สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวังในลำดับต่อไป
แกลลอรี่