ตารางเวลาให้บริการรถตู้ขนส่งมวลชน มช. ประจำเดือน ธันวาคม 2565

16 ธันวาคม 2565

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเวลาให้บริการรถตู้ขนส่งมวลชน มช. ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดตารางเดินรถ ขสมช. : cmu.to/timetable
แกลลอรี่