สำนักหอสมุดเชิญชวนร่วมกิจกรรม “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ”

2 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุด

         สำนักหอสมุดเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งมอบ กล่อง/ซองกระดาษ ไม่ใช้แล้ว ในแคมเปญ ของไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” กล่องรับที่สัมผัสได้ เพื่อรีไซเคิลเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ให้คนพิการ
          เปิดรับกล่อง/ซอง ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 สำนักหอสมุด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่