The 8th International Day of Yoga @Chiang Mai University

27 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันโยคะสากลครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Yoga for Humanity” ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน และนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ต่อด้วยกิจกรรมสาธิตการเล่นโยคะ นำโดย Master Jagat, Spirit Yoga Studio
แกลลอรี่