โครงการ Lanna Essence Workshop Season 2

6 พฤษภาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความสนใจด้านการออกแบบร่วมค้นหาแนวทางต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือค้นหา เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และจุดประกายไอเดียใหม่ในการพัฒนางานออกแบบสินค้าให้ตอบการใช้งานประจำวันและโดนใจลูกค้า

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีม
วันนี้ - 26 มิถุนายน 2565

สนใจสมัคร คลิก


กิจกรรมภายในโครงการ

  1. Lanna Wisdom Exploration & Ideation: กรกฏาคม 65

  2. Creative Business Skill up: กรกฏาคม 65

  3. Creating New Product: สิงหาคม 65

  4. Lanna Essence Showcase: กันยายน 65


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือ นักออกแบบรุ่นใหม่

  2. วมทีมโดยมีสมาชิกทีม 3 - 5 คน (หากสมัครเดี่ยวทางโครงการจะทำการรวมทีมให้ภายในโครงการ)

  3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้อย่างน้อย 80 %

  4. มีความสนใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และต้องการสร้างผลงานออกแบบที่ใช้งานได้จริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 090 269 2996 (นนท์ชัย ธรรมวงศ์)

แกลลอรี่