ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Foreign Studies Spring 2024

7 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Foreign Studies Spring 2024 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2567 ณ Tokyo University, ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/application.htm และเสนอรายชื่อมายังงานวิชาการศึกษา ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66