ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสาตร์ มช.ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 และ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

25 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 และเป็นตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2565 ให้กับ สัตวแพทย์หญิงบัณฑิตา สภาวจิตร โดยมีสัตวแพทย์หญิงพิมพ์ลดา อิงคนินันท์ เป็นตัวแทนรับมองรางวัลดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา "กองทุนหมอเจ้าฟ้า2" ให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
แกลลอรี่