คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Laura Macfarlane สัตวแพทย์นักระบาดวิทยา จาก The Department of Agriculture, Water and the Environment ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ R-FETPV ในการนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

15 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Laura Macfarlane สัตวแพทย์นักระบาดวิทยา จาก The Department of Agriculture, Water and the Environment ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ R-FETPV ในการนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยมี น.สพ.ปวเรศ ปัญญาสมบูรณ์ยิ่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมเดินทางมาในโอกาสนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่