มองพื้นที่ของ LGBTQ+ ที่หายไปผ่านมุมมองสตรีศึกษา

21 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

เนื่องในเดือน Pride Month 
CMU WSC Alumni’s Talk Series
ตามติดชีวิตศิษย์เก่าสตรีศึกษา # EP.5
ชวนมาคุยในหัวข้อ

“มองพื้นที่ของ LGBTQ+ ที่หายไปผ่านมุมมองสตรีศึกษา”

Speaker:
1. ดวงใจ แปงมะนีวง
ที่ปรึกษาอิสระทางด้านบทบาทหญิงชาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. ชิษณุพงศ์ นิธิวนา
นักกิจกรรมเยาวชนคนข้ามเพศ และผู้ก่อตั้ง Young Pride Club
3. ช้องนาง ลิขิตตระการ
นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Moderator:
ภูมิวิไล ศิริพลเดช
ศิษย์เก่าสตรีศึกษา รุ่นที่ 2

ติดตามการไลฟ์สด วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่าน Facebook: Department of Women’s Studies CMU
แกลลอรี่