การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2”

21 มีนาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://docs.google.com/.../1JPOMaxc_j43.../viewform...
หรือ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้จาก FB แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942522 (ในวันและเวลาราชการ)

แกลลอรี่