พิธีเปิดนิทรรศการ "คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIAM"

8 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIAM" โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี, ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของงานนิทรรศการ และคุณเอริค บุนนาค บูทซ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม กล่าวถึงความเป็นมาของนิทรรศการ Fluidity of Scenes เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

นิทรรศการ "คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIAM" จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติอาคาร 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) บอกเล่าเรื่องราวอันงดงามของอาคารประวัติศาสตร์ใจกลางเวียงเก่าเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่และเปิดเผยร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ผ่านกาลเวลามายาวนาน และนิทรรศการ Fluidity of Scenes โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม นำเสนอสื่อศิลปะรูปแบบใหม่เพื่อสร้างบรรยากาศของความแปลกใหม่ให้แก่พื้นที่ บอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ที่สัมพันธ์กับความเป็นน้ำ เชื่อมโยงการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ในมิติและห้วงเวลาต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

เวลาเข้าชม วันอังคาร-วันอาทิตย์ (09.00 - 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.)
พักเครื่องฉายภาพและเสียง (12.00 - 13.00 น.)
งดให้บริการเข้าชมทุกวันจันทร์
แกลลอรี่