ทีมวิจัยสาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ภาควิชาเคมีได้รับรางวัล Best Poster Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

7 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        ทีมวิจัย BMBL สาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.พัชณี แสงทอง ร่วมกับ รศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “2',4'-Dihydroxy-6'-Methoxy-3',5'-Dimethylchalcone and Its Derivative Isolated from Syzygium nervosum Against Hela Cervical Cancer Cell Line” จากงานประชุมวิชาการ The 7th Current Drug Development International Conference 2023 & The 1st World Kratom Conference (CDD2023 & WKC2023) ณ Novotel Phuket City Phokeethra Hotel, Phuket จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ https://cdd2023.pharmacy.psu.ac.th/
แกลลอรี่